Pronk: 10 mln voor vluchtelingen Golf

DEN HAAG, 18 jan. - Het ministerie van ontwikkelingssamenwerking heeft 10 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor opvang van vluchtelingen uit Irak en Koeweit.

Het geld is bestemd voor de VN-hulporganisaties, het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen. Hulporganisaties houden rekening met meer dan een miljoen vluchtelingen in het Golf-gebied. Minister Pronk schenkt het geld na een oproep van de VN en het Rode Kruis die al hulp bieden in Jordanie, Syrie, Turkije en Iran. In Jordanie zijn de VN, het Internationale Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen al begonnen de doorgangskampen aan de grens en in het binnenland van een grotere capaciteit te voorzien. Zo is er op korte termijn plaats voor ongeveer 120.000 vluchtelingen. In Iran zijn aan de grens al drie vluchtelingenkampen ingericht. In Syrie en Turkije worden de mogelijkheden nog onderzocht.