Petitie aan Kamer om Nederlandse schepen terug te trekken

ROTTERDAM, 18 jan. - De initiatiefgroep Geen Oorlog in de Golf heeft de leden van Eerste en Tweede Kamer een petitie aangeboden de Nederlandse schepen uit de Golf terug te roepen. In de initiatiefgroep nemen onder meer Groen Links, Jonge Iraniers in Nederland, het Humanistisch Vredesberaad, Kerk en Vrede en het Komitee Anti Golf Oorlog (KAGO) deel.

De groep meent wel dat Irak zich moet terugtrekken uit Koeweit, maar dat mag niet met geweld worden afgedwongen. Het KAGO had gisteravond een appel voor de vrede georganiseerd op de Dam in Amsterdam met als speciale spreker Simon Vinkenoog.

Kardinaal Simonis, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, zegt te hopen “dat evenwichtige verhoudingen in de Arabische en islamitische wereld zullen ontstaan opdat aan een oplossing van het Israelisch-Palestijns conflict kan worden gewerkt.”

De Nederlandse Hervormde Kerk wil dat de Amerikaanse president Bush een adempauze inlast, zodat er gelegenheid ontstaat voor herbezinning. Die tijd zou Saddam Hussein moeten benutten om zich terug te trekken uit Koeweit. Het dagelijks bestuur van de kerk - het moderamen - vreest dat de gesprekken tussen de islam en het christendom voor tientallen jaren zullen worden geblokkeerd, wanneer het Golfconflict tot een escalatie komt. Het moderamen schaart zich achter de manifestatie voor een vreedzame oplossing die IKV en Pax Christi samen met de Raad van Kerken hebben belegd voor komende zaterdag in Den Haag.

Het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) heeft de oorlog in de Golf “een nederlaag voor de gehele mensheid” genoemd. “De wereld heeft gefaald een dictator met vreedzame middelen te verdrijven”, zo stelt het IKV. Het beraad vreest dat door de ontwikkelingen vreedzame oplossingen voor andere conflicten in het Midden-Oosten, zoals de Palestijnse kwestie, de situatie in Libanon en de positie van de Koerden niet meer op afzienbare termijn te realiseren zijn. “Na 45 jaar lijkt het er op dat oorlog weer een normaal onderdeel van het politieke denken is geworden”, zo stelt het IKV. Zowel IKV als de Rooms Katholieke vredesbeweging Pax Christi achten het ongepast om zaterdag te gaan demonstreren. In plaats van een tocht langs de Amerikaanse en Iraakse ambassade is gekozen voor een manifestatie op het Plein en een kerkdienst in de Kloosterkerk.

De Wereldraad van Kerken in Geneve heeft opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in het Golfgebied. Bij de Wereldraad zijn 311 protestantse, orthodoxe en anglicaanse kerken aangesloten. In een verklaring dringt de raad er op aan op onderhandelingen te beginnen over een rechtvaardige, billijke en vreedzame oplossing.

Paus Johannes Paulus II heeft de vijandelijkheden tussen de geallieerden en Irak scherp veroordeeld. Na de eerste oorlogsdag sprak hij van een “zware nederlaag voor het internationale recht en de volkerengemeenschap”. De paus wees er gisteren in een toespraak tot Curie-kardinalen op dat oorlog geen geschikt middel kan zijn om conflicten tussen naties op te lossen.