Lubbers: wapens nu niet neerleggen

DEN HAAG, 18 jan. - De Nederlandse regering wil geen oproep doen de wapens nu neer te leggen omdat daarmee op dit moment geen goed doel gediend wordt. “Het gaat om de regels van recht en geen geweld. Het geweld dateert niet van heden maar van 2 augustus vorig jaar.”

Dat zei premier Lubbers gistermiddag in de Tweede Kamer op een pleidooi van Groen Links bij de regering ervoor te zorgen dat het geweld in de Golf onmiddellijk wordt beeindigd. Premier Lubbers hield de Kamer in een korte verklaring voor dat na alle diplomatieke initiatieven “alle noodzakelijke middelen tot uitvoering van de besluiten van de Veiligheidsraad konden worden aangewend”. Dat betekende ook militaire middelen.

Premier Lubbers zegde de Kamer toe zoveel mogelijk informatie over het verloop van het conflict aan de Kamer ter beschikking te stellen. Hij besloot zijn antwoord aan de Kamer, nadat alle partijen een korte verklaring hadden afgelegd, met de wens dat “wij in deze moeilijke tijden in staat zullen zijn om met het overleg hier grondslag te blijven vormen voor een inspanning die, ook wat mij betreft, gericht moet zijn op een zo snel mogelijk beeindigen van het geweld met het oog op het recht en met het oog op de mensen, waar het uiteindelijk om gaat.”