KNP boekt lagere winst over 1990

Papierfabrikant KNP heeft in 1990 excusief buitengewone baten en lasten een winst behaald van 285 miljoen gulden, drie procent minder dan het voorgaande jaar.

De produktie van de drie geconsolideerde divisies is in vergelijking met 1989 met 4, 2 procent gestegen tot 1.160.000 ton papier en karton voor de grafische industrie en de verpakkingssector. Gecorrigeerd voor de deconsolidatie van KNP Vouwkarton, KNP Meerssen en Kappa Golfkarton was de netto-omzet met 2, 3 miljard gulden nagenoeg gelijk aan die van 1989. De winst per aandeel zal over 1990 uitkomen op ruim 6, 80 gulden tegen 7, 05 gulden in het voorgaande jaar.

Volgens de directie moet ook dit jaar rekening worden gehouden met de voortduring van de overcapaciteit in de papiermarkt, waardoor machines onderbezet zullen zijn en de ruimte voor margeverbetering gering is. Bij de verpakkingsactiviteiten verwacht KNP een verdere verbetering van de rendementen, terwijl de bijdrage uit deelnemingen nog kan toenemen.