Kleine Letteren

Op 11 januari deelde Frits Staal in NRC Handelsblad mee, dat het bericht dat de krant de vorige dag had opgenomen over Kleine Letteren een aantal fouten bevatte.

Het is moeilijk om foutloos berichten op te nemen en door te geven. Dat moge blijken uit het feit dat Staal in het, naar eigen getuigenis correct weergegeven, interview in de bijlage Wetenschap en Onderwijs zelf een fout bericht verspreidde.

Op de voorzet van de interviewer, dat de herhaalde reizen van professor Heiko Obermann van Arizona naar Nederland vergeefs zijn geweest omdat het rapport over de theologieopleidingen in een la is verdwenen, schiet Staal feilloos in: “Het rapport is niet eens verdwenen. Zij hebben precies het tegenovergestelde gedaan van wat was aanbevolen.”

Dat nu slaat nergens op. Wat is immers precies het tegenovergestelde van het inkrimpen van het aantal opleidingen? Juist, het uitbreiden. Wordt dat voorzien? Welnee.

Als voorzitter van de centrale commissie die in Nijmegen belast is met de uitvoering van die aanbevelingen weet ik, dat bij de katholieke opleidingen overeenstemming bestaat over een beperking van het aantal instellingen van vijf tot drie. Ook over andere instellingen zijn voorstellen in behandeling. Zelfs als de opheffing van de opleiding aan de Universiteit van Amsterdam van de agenda is afgevoerd, is dat nog niet precies het tegenovergestelde van wat het rapport had aanbevolen.

    • B. M. F. van Iersel