Klein Woordenboek voor tv-kijkers

Al-Rasjid. Hotel in Bagdad, dat vele mogelijkheden biedt als lokatie voor een rampenfilm.

Arnett, Peter. Amerikaanse journalist die heel beroemd zal worden, als hij het tenminste overleeft. Zie ook Holliman en Shaw.

Begleiter, Ralph. CNN-verslaggever op het Witte Huis, defensie-specialist.

Blitzer, Wolf. CNN-verslaggever op het Pentagon, wapenspecialist. Waarom hebben dit soort mensen altijd dit soort namen?

Chirurgische ingreep. Suggereert een medische handeling om gewonden te genezen, maar is in werkelijkheid een bombardement om in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk gewonden te maken. Zie ook Operatie.

Desert Storm. Een militaire operatie die moet worden afgelast als zich een storm in de woestijn voordoet.

Erasmus. Filosoof, die eens zei: “Oorlog is alleen mooi voor degenen die er geen ervaring mee hebben.”

Friendly fire. Daar is weinig vriendelijks aan, want het betekent dat je onder vuur komt te liggen van het geschut van je eigen troepen. Voor het slachtoffer maakt het overigens niets uit of hij getroffen wordt door een vriendelijke of door een vijandelijke kogel.

Gatenkaas. Een bombardement met Emmenthalers, waardoor vijandelijke landingsbanen zo vreselijk gaan stinken dat geen piloot er meer van op kan stijgen.

GOD. Heeft de merkwaardige eigenschap dat hij op twee plaatsen tegelijk kan zijn. Hij staat namelijk aan 'onze' kant. Maar dat denken ze ook aan de andere kant. Zie ook Graham.

Graham, Billy. Heeft zijn intrek genomen op het Witte Huis om de president geestelijk bij te staan. Hij is de winnende coach van het christelijke team in de strijd tegen de fanatieke moslims.

Hero. Een enkele maal gebruikt voor Saddam Hussein in de zin: “Niemand houdt van een held die verloren heeft.”

Holliman, John. Een Amerikaanse journalist die heel beroemd zal worden, als hij tenminste niet wordt gelyncht. Zie ook Arnett en Shaw.

Iris. Een schip behorend tot het Belgische flottielje. Heeft de opdracht onmiddellijk rechtsomkeert te maken als er een schot wordt gelost.

Jamming. Het storen van de vijandelijke communicatiemiddelen.

Joden. Een volk dat volgens de Koran geslagen zal worden door vernedering, verdoemd zal zijn tot in het zevende geslacht en zal branden in het eeuwige vuur. Zijn er niettemin nog altijd enige tientallen miljoenen van.

Koeweit. Een land dat tot voor kort alleen maar bekend was door het carnavalslied van Vader Abraham: Kiele-Kiele-Koeweit.

Kruisraket. Gelanceerd vanaf een schip, wordt hij innig tevreden nagestaard door de bemanning. Een uur later passeert hij het raam van het Al-Rasjid hotel, om ten slotte - nagewuifd door de CNN-verslaggevers - precies terecht te komen op het gebouw van de Iraakse televisie.

“Kiss Ass.” Een typische uitdrukking, letterlijk door president Bush gebruikt. Betekent zoiets als: “We zullen ze eens een poepie laten ruiken”, of ook wel: “Ze kunnen een schop onder hun reet krijgen.”

Lighting-up. Een angstig moment. In de cockpit gaat namelijk een lichtje branden als het vliegtuig is gesignaleerd door de vijandelijke radar.

Linkage. Koppeling tussen de bezetting van Koeweit en het Palestijnse vraagstuk. Bestaat niet, als de coalitie wint. Bestaat wel als Saddam Hussein wint of stand houdt.

Logistiek. Een heel raderwerk van handelingen om op een onlogische wijze een einde te maken aan een conflict.

Moeder Van Alle Oorlogen. De bedenker van deze vergelijking was zwanger van een idee, dat beter geaborteerd had kunnen worden. Ook gehoord: “Succes heeft vele vaders, maar de nederlaag blijft een vondeling.”

Nebucadnezar. Babylonische koning, die de tafelen uit de tempelen van Mozes liet halen. Het grote voorbeeld van Saddam Hussein.

Olie. De prijs per vat gaat omhoog en omlaag als het cardiogram van een ernstig zieke.

Operatie. In alle betekenissen een handeling, waarbij bloed vloeit. Zie ook chirurgische ingreep.

Ordnance. De verzamelnaam voor al het oorlogsmaterieel.

Pre-emptive strike. De eerste klap uitdelen om te voorkomen dat de ander de eerste klap uitdeelt.

Pre-pre-emptive strike. De eerste pre-emptive strike uitdelen om te voorkomen dat de ander een pre-emptive strike uitdeelt.

Quatar. Staatje aan de Perzische Golf, op veilige afstand van Irak. Tot zover mag het Belgische flottielje gaan, maar besist niet verder.

Saddam Hussein. Iemand die geen lang leven meer is beschoren. Een stervende mag alles eten, dus moet hij ook tot alles in staat worden geacht.

Scenario. Italiaans woord, dat letterlijk 'opeenvolging van scenes' betekent. Oorspronkeijk gebruikt in de opera, maar later door de filmindustrie van Hollywood overgenomen.

Schlesinger, Arthur jr. Amerikaanse ex-minister, die eens heeft gezegd: “Alle oorlogen zijn populair, gedurende de eerste dertig dagen.”

Shaw, Berny. Amerikaanse jounalist, die heel beroemd zal worden, als hij tenminste niet als spion wordt opgehangen. Zie ook Arnett en Holliman.

Tomahawk. Een elektronisch bestuurde strijdbijl, die feilloos militaire doelen opzoekt, maar keurig stopt voor overstekende voetgangers.

Tromp. Voorkomend in de combinatie met verschillende voornamen: Adriaan, Bart, Hylke en Jan. Kennelijk een oorlogszuchtige familie.

Vrede. Een toestand die niet zonder oorlog te bereiken is.

Wereldoorlog. Werd erg lacherig over gedaan, toen de econoom Tinbergen dat jaren geleden voorstelde. Nog lachwekkender is: wereldregering.

Zelfmoord. Het logisch einde van een dictator. Maar in dit geval onmogelijk, omdat de Koran zelfmoord verbiedt.

    • Max Pam Micha Kat