Irak vuurt 10 raketten op Israel af; Pressie VS op Israel niets te ondernemen

TEL AVIV, 18 jan. - Irak heeft vanochtend vroeg circa tien Scud-raketten op doelen in de Israelische steden Tel Aviv en Haifa afgevuurd. De VS oefenen zware druk op Israel uit om de Iraakse raketaanvallen niet te beantwoorden en de vernietiging van de raketinstallaties in West-Irak aan de Amerikaanse luchtmacht over te laten.

[Irak vuurde ook een Scud-B raket af op de Saoedische stad Dhahran, maar die werd door een Amerikaanse Patriot-raket vernietigd. De Patriot is ontworpen om inkomende raketen te onderscheppen. Na de aanval zijn Britse burgers begonnen het gebied te verlaten.

Irak heeft vanochtend bevestigd raketten op Israel te hebben afgevuurd. Volgens een legerverklaring die door radio Bagdad werd uitgezonden hebben “onze raketten politieke en economische doelen in Tel Aviv, Haifa en andere gebieden getroffen”. De Iraakse ambassadeur in Belgie verklaarde tezelfdertijd dat de Iraakse aanvallen “slechts een begin vormden” .]

Na de Iraakse aanvallen nam de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, telefonisch contact op met Israels premier Yitzhak Shamir om Israel ervan te weerhouden zijn luchtmacht tegen Iraakse lanceerinstallaties in de grote westelijke woestijn van Irak in te zetten. Tot vanmiddag hadden Israels leiders de Amerikaanse wens gerespecteerd.

Ook in Jeruzalem begrijpt men dat een Israelische tegenaanval op Irak ernstige gevolgen kan hebben voor het in stand blijven van de Amerikaans-Arabische (Syrie, Egypte, Saoedi-Arabie) coalitie. Opperbevelhebber generaal Dan Shomron heeft echter vanmorgen in een vraaggesprek voor de televisie gezegd dat een Israelische reactie niet kan uitblijven.

De volgens de legerwoordvoerder “beperkte schade” die de Iraakse raketten in Tel Aviv en Haifa aanrichtten en het eveneens “wonderlijk” laag genoemde aantal gewonden (12) verplichten de Israelische regering tegenover de toch diep geschokte publieke opinie niet onmiddellijk tot de tegenaanval over te gaan. Nog doorslaggevender voor een ingetogen reactie is het feit dat de Iraakse raketten vannacht conventionele ladingen droegen en niet waren uitgerust met chemische koppen. Indien president Saddam Hussein er in de loop van de dag of vannacht in slaagt Israel wel met dergelijke raketkoppen te bestoken komt de Likud-regering voor de Rubicon te staan. “In het verleden heeft Israel altijd gezegd dat aanvallen op Israelisch grondgebied niet onbeantwoord kunnen blijven”, citeerde radio Israel vanmorgen politieke kringen in Jeruzalem.

Shamir zal indien de Iraakse raketaanvallen aanhouden een keuze moeten maken tussen de strategische Amerikaanse overwegingen en het behoud van zijn geloofwaardigheid tegenover het zeer verontruste thuisfront.

Indien de aanhoudende zware Amerikaanse luchtbombardementen op de Iraakse vaste en mobiele raketopstellingen vandaag betere resultaten opleveren dan gisteren duidelijk het geval was, kan Israel wellicht nog enige tijd - niet te lang - in toom worden gehouden.

De Israelische legerwoordvoerder, die gisteravond de Iraakse raketaanval van vannacht min of meer voorspelde, wees erop dat Saddam Hussein Israel gisteren onder vuur heeft genomen om onder andere het effect van de geallieerde bombardementen in de nacht van woensdag op donderdag te ridiculiseren.

Pag. 3: .

Om dezelfde reden moet hij er volgens deze redenering op gebrand zijn Israel na de zware Amerikaanse bombardementen van vandaag misschien vannacht weer aan te vallen. Omdat Israel nog steeds serieus rekening houdt met de mogelijkheid dat president Saddam Hussein met gifgas geladen raketten naar Israel kan sturen, wordt de bevolking door de burgerverdediging op het hart gedrukt niet zonder gasmaskers naar buiten te gaan.

De weliswaar door Amerikaanse druk afgedwongen zelfbeheersing die Jeruzalem vandaag toont, levert Israel vooral in de VS onmiddellijk politiek dividend op. Naarmate Israel deze koers, zelfs onder moeilijke omstandigheden, blijft varen, warmen de tot voor kort onderkoelde betrekkingen tussen president Bush en Shamir op. “ Later zal Israel daarvoor in Washington de prijs bedingen”, zeiden door de radio aangehaalde politieke kringen in de Israelische hoofdstad. In deze woorden ligt de hoop besloten dat de VS bij het scheppen van een 'nieuwe orde' in het Midden-Oosten na afloop van deze Golfoorlog Israel inzake de Palestijnse kwestie tot zware concessies zullen dwingen.

Ondanks de aan de oorlog verbonden gevaren heeft Jeruzalem het gevoel dat Israel nu uit zijn internationaal isolement in de Palestijnse kwestie komt. Het bondgenootschap van PLO-leider Arafat met Saddam Hussein is ook een factor die daartoe bijdraagt.

Overigens wezen gezaghebbende Israelische commentatoren er vanmorgen op dat het opmerkelijk is dat de Palestijnen in de bezette gebieden de intifadah in de schaduw van de Golfoorlog niet opvoeren. Zij zijn volgens hen door de macht van de Amerikaanse aanval op Irak en de moord op drie van hun leiders in Tunis deze week uit het veld geslagen. Het strikt opleggen van uitgaansverboden in de bezette gebieden door het bezettingsleger heeft ook een domper gezet op de Palestijnse emoties.

Pag. 9: Hoofdartikel

    • Salomon Bouman