Golf-debat

De politieke redactie van NRC Handelsblad meldt dat volgens de Tilburgse hoogleraar staats- en bestuursrecht mr. A. Koekoek de Tweede Kamer zichzelf na het Golf-debat bij oorlogsbesluiten buiten spel heeft gezet (NRC Handelsblad, 12 januari).

Hij wijst er voorts op dat in 1979 ook het kabinet van mening was dat Artikel 96 van de Grondwet “beoogt de volksvertegenwoordiging voor het begin van de oorlog te 'betrekken' bij de afweging van de grote belangen die in deze omstandigheden op het spel staan.”

De redactie vermeldt vervolgens: “Met uitzondering van Groen Links vond in de gehele Kamer gisteravond niemand dat met dat 'betrekken' was gedoeld op beide Kamers in verenigde vergadering.”

Dat is een vergissing. Ook ik deelde de mening van Groen Links dat artikel 96 van de Grondwet van toepassing was op de Golfsituatie en ik heb aan een desbetreffende motie van Groen Links dan ook mijn stem gegeven.

Niet bekend

    • Piet de Visser
    • Pvda-Fractie Tweede Kamer