Foto

De supertanker Exxon Mediterranean, het voormalige rampenschip Exxon Valdiz, heeft gisteren weer koers gezet richting de Egyptische havenplaats Sidi Kerier.

Het schip kwam woensdag in de Rotterdamse haven aan om een lading ruwe olie te lossen. De supertanker is, nadat het op 25 maart 1989 voor de kust van Alaska op de rotsen liep, voor reparatie naar een werf in San Fransisco gebracht. Daar is een derde deel van de bodem vervangen door nieuwe staalplaten van honderd ton per stuk. Tijdens en na de reparatie heeft het schip voortdurend onder strenge controle van de Amerikaanse kustwacht en het Amerikaanse scheepvaartbureau gestaan. De reparatie, die elf maanden in beslag nam, heeft tussen de 25 en 30 miljoen dollar gekost. Het schip dat in 1989 voor de grootste milieuramp in de geschiedenis zorgde, is na reparatie gaan varen op landen in het Middellandse Zeegebied en heeft daarom een nieuwe naam gekregen. (Foto Arie Wapenaar)