Ekblad

In het Cultureel Supplement van 28 december schrijft Kester Freriks over de Fins-Zweedse actrice Stina Ekblad, die in 1980 een monoloog speelde van een oude, aan drank verslaafde vrouw.

Deze monoloog heet 'Het liefdesverhaal van de eeuw'. De vrouw die deze monoloog uitspreekt is echter niet oud en evenmin aan drank verslaafd. De Fins-Zweedse schrijfster Marta (niet Martha) Tikkanen schreef haar prozagedicht in 1978; zij was toen 43 jaar. Zij droeg het op aan haar man Henrik, een veelzijdig kunstenaar en een alcoholicus. Het verhaal gaat over de relatie van Marta en Henrik en de rol die de drank daarin speelt.

Een jaar of wat geleden is deze monoloog ook in Nederland opgevoerd. Edda Barends bracht dit liefdesverhaal schitterend voor het voetlicht.

Naschrift Kester Freriks

U heeft gelijk. De voorstelling met Edda Barends in de titelrol is zelfs door mij voor deze krant besproken. Maar aangezien de auteur de woorden van actrice Stina Ekblad citeert, was het niet gewenst hierin veranderingen aan te brengen. Stina Ekblad heeft het stuk opgevoerd in een bewerking, alsof zijzelf aan de alcohol is verslaafd.

    • H. A. de Sitter-Koops