Defensie schort rapportage over milieu-effecten oefenterrein op

EDE, 18 jan. - Defensie wil een rapportage over de milieu-effecten van een gepland oefenterrein op de Ginkelse Heide in Ede opschorten. Het ministerie heeft dat deze week de gemeente Ede en enkele groepen die actie voeren tegen het Compagnies oefenterrein (COT) laten weten. De Edenaren concluderen uit een brief van defensie hierover dat het oefenterrein op de Ginkelse Heide niet doorgaat. Volgens een woordvoerder van het ministerie is daar echter geen sprake van.

Het oefenterrein op de Ginkelse Heide zou er een moeten worden van zeven die Defensie in heel Nederland wil vestigen. Een COT neemt meer dan 1000 hectaren grond in beslag. Voor de vestiging moet een Milieu-effectrapportage (MER) worden uitgevoerd. Het terrein op de Ginkelse Heide zou beslag leggen op belangrijke natuurgebieden als het Ginkelse Zand en de Sysselt. De gemeente Ede is fel tegen. Op de Ginkelse Heide is nu een oefenterrein gevestigd op 300 hectaren heidegrond.

Volgens Defensie heeft men met de brief alleen willen aangeven dat vooralsnog de hele procedure wordt stopgezet. “Het is een pas op de plaats.” Dit houdt verband met de vele onzekerheden die de defensiebegroting kent en de veranderde internationale militaire verhoudingen.

Edes wethouder drs. J. Modder was vanmorgen echter zeer beslist: “In de brief van defensie staat dat de MER-procedure is gestopt en dat van COT-gebruik in Ede wordt afgezien. Daaruit leid ik af dat men terugwil naar af”. De gemeente Ede en de actiegroepen hebben Defensie teruggeschreven dat zij graag meer willen weten over de plannen. Zij staan er vooral op dat de Milieu-effectrapportage hoe dan ook openbaar wordt gemaakt. Men weet uit betrouwbare bron dat die al klaar is. Modder: “Daar is meer dan een miljoen gulden in gestoken. Uit openbare middelen. Dat rapport dreigt nu in een bureaulade te verdwijnen. Dat zou belachelijk zijn.”

In de MER zou gedetailleerd staan beschreven welke verwoestende uitwerking het militair gebruik op het gebied heeft. Als Defensie niet zelf met de MER boven tafel komt, zal men de Tweede Kamer vragen het ministerie daartoe te dwingen. Maar als ook dat niet helpt, dreigt Modder, wordt overgegaan tot het publiceren van de gegevens die uit de MER zijn gekomen. “We weten genoeg, dan moeten we maar een beetje burgerlijk ongehoorzaam zijn.”