COR Philips vindt reorganisatieplan slecht onderbouwd

De adviesaanvraag van Philips over de reorganisaties die onderdeel uitmaken van operatie Centurion is onvoldoende onderbouwd.

Dat standpunt heeft de Centrale Ondernemingsraad COR in een eerste reactie meegedeeld aan de hoofddirectie van de Nederlandse Philips Bedrijven. Dat blijkt uit een artikel in het vandaag verschenen personeelsblad van Philips, de Philips Koerier.

De COR wil dat Philips de “aanzienlijke personeelsreductie in Nederland” beter motiveert. De COR wil ook goed worden geinformeerd over de gevolgen van de reorganisatie in kwalitatieve zin. “De kwaliteit van de bedrijfsonderdelen na de ingreep is vooral van belang met het oog op de derde reorganisatie-ronde, “ aldus de COR.

In die derde ronde, die al eerder door president Timmer is aangekondigd, worden alle bedrijfsonderdelen beoordeeld op hun winstgevendheid. Afdelingen die onvoldoende bijdragen aan het rendement lopen het risico dat ze worden verkocht of gesloten.