Binnenlandse zaken licht provincies in over veiligheidsmaatregelen

ROTTERDAM, 18 jan. - Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft gisterende twaalf commissarissen der koningin officieel op de hoogte gebracht van de veiligheidsmaatregelen die de regering heeft voorbereid in verband met de Golfoorlog. Een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken heeft dit meegedeeld.

De vergadering van de Commissarissen der Koningin houdt volgens de woordvoerder verband met hun wettelijke taken op het gebied van openbare orde en veiligheid. Zij moeten formeel op de hoogte worden gesteld van de politie-activiteiten in de diverse gemeenten. Met name als er bijstand moet worden verleend door de politie van de ene gemeente aan een andere, heeft de Commissaris der Koningin een rol, aldus de woordvoerder.

De ambtenaren van het Landelijk Coordinatie Centrum (LCC) van het ministerie van binnenlandse zaken draaien nu 24 uurs-diensten.

Bij het bedrijfsleven in het Botlek- en Europoortgebied blijft verhoogde waakzaamheid heersen wegens de situatie van “algemene dreiging”.

Bij containeroverslagbedrijf ECT blijft ook verhoogde waakzaamheid gelden. Die uit zich in meer bewaking bij minder toegangspoorten, verscherpte bewaking in de kantoren en medewerkers die met naamkaartjes rondlopen. Bij ECT geldt de bijzondere toestand dat op een van de kaden nog een militaire operatie aan de gang is.

Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft besloten een speciaal telefoonnummer in te stellen, waarop verontruste burgers uit het Rijnmondgebied terecht kunnen met hun vragen in verband met de oorlog in de Golf.

De instanties in het Rijnmondgebied die zich met de bestrijding van een eventuele ramp bezighouden hebben gisteren in Rotterdam vergaderd. De Rotterdamse politie die in de Rijnmond het commando voert, zegt op alles te zijn voorbereid. Er is een operationele staf geformeerd, die vanaf nu dagelijks over de ontwikkelingen vergadert. Verder wordt er extra gesurveilleerd. Bij de militaire vliegbasis Eindhoven is de hoofdpoort extra beveiligd. Met behulp van metalen obstakels is bij de poort een soort sluis gecreeerd waardoor alle in- en uitgaande verkeer moet rijden. Bij die sluis staan wachtposten. Het ministerie van defensie heeft ook besloten militaire objecten extra te beveiligen. Over de aard en de omvang van deze maatregelen werd niets gezegd.