Artu Biologicals boekt hogere omzet

De omzet van Artu Biologicals (biotechnologie) is in de eerste helft van het op 1 juli 1990 begonnen boekjaar ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar gestegen met 24 procent.

De winst lag boven de prognose. Dit rechtvaardigt volgens Artu de verwachting dat de voorspelde jaarwinst van 200.000 gulden zal kunnen worden gehaald.

In 1989-1990 boekte Artu een omzet van 2, 8 miljoen gulden. De nettowinst bedroeg 115.000 gulden. In Nederland is de omzet in de eerste zes maanden met 14 procent gegroeid, vooral dank zij de goede gang van zaken bij allergiemiddelen, de kernactiviteit van Artu. In het buitenland werd een omzetstijging van 62 procent behaald.