AOT boekt lager bedrijfsresultaat

Amsterdam Options Trades (AOT) heeft in 1990 een bedrijfsresultaat behaald van 11, 1 miljoen gulden tegen 12, 7 miljoen in 1989.

De nettowinst na winstdeling bedroeg zeven miljoen gulden, veel meer dan in 1989 toen AOT een minieme winst van 360.000 gulden boekte door versnelde afschrijving van betaalde goodwill op overnemingen. Tevens heeft de onderneming vorig jaar 284.500 eigen aandelen ingekocht, bijna tien procent van het totale uitstaande aandelenkapitaal. Het resultaat per aandeel steeg van 12 cent in 1989 naar 2, 35 gulden in 1990. AOT wil over 1990 een dividend uitkeren van 1, 25 gulden per aandeel of tien procent keuzedividend in aandelen ten laste van de belastingvrije agioreserve. Het jaar ervoor ontvingen de aandeelhouders geen dividend.