Andriessen: 10 procent minder rijksambtenaren

DEN HAAG, 18 jan. - In deze kabinetsperiode moet het aantal rijksambtenaren met tien procent worden verminderd. Dat schrijft minister Andriessen (economische zaken) in een notitie aan de overige leden van het kabinet.

De bezuinigingsoperatie van de tussenbalans noopt volgens Andriessen tot een principiele discussie over de taken van de overheid. Dat is volgens hem nodig om de overheidsfinancien te saneren.

Op dit moment werken er ruim 150.000 ambtenaren bij het rijk. Op een totale loonsom van ongeveer tien miljard gulden leveren de voorstellen van Andriessen een besparing op van maximaal een miljard gulden. Om zekerheid te hebben dat er in 1994 tien procent minder rijksambtenaren zijn, stelt Andriessen voor om ten hoogste vijftig procent van de vacatures op te vullen.

De 'tien-procents-operatie' is volgens Andriessen bijzonder effectief, want in een reactie op zijn voorstel zei een hoge ambtenaar: “Dan moeten we echt reorganiseren.”

De voorstellen van de minister van economische zaken gaan verder dan het plan van minister Dales (binnenlandse zaken). In een notitie aan het kabinet heeft ze het kabinet voorgesteld om dit jaar het aantal rijksambtenaren met twee procent te verminderen; dat levert een bezuiniging op van 150 miljoen gulden. In deze kabinetsperiode wil Dales in totaal voor een bedrag van maximaal 600 miljoen gulden bezuinigen op de rijksoverheid (exclusief defensie).

In haar notitie schrijft Dales dat “het terugbrengen van de omvang van de overheid mijns inziens niet anders kan gebeuren dan via het beeindigen, afstoten en herschikken van taken”. Andriessen vreest dat departementen nog te veel mogelijkheden hebben om de plannen van Dales te omzeilen. De minister van economische zaken wil dat voorkomen door bijvoorbeeld werk dat een departement uitbesteedt aan een particulier bedrijf niet als een 'besparing' wordt opgevoerd.

Door de Golfoorlog zijn de besprekingen over de tussenbalans naar het tweede plan geschoven. Maar volgens een waarnemer zitten de besprekingen over “de dossiers sociale zekerheid, subsidies, en afslanking overheid redelijk vast”.