Actie ABN AMRO legt druk op overleg over betaaltarieven

ROTTERDAM, 18 JAN. In navolging van de Postbank heeft ABN AMRO meegedeeld tarieven in te voeren voor zakelijke gebruikers van het betalingsverkeer. Dit heeft het overleg over de kosten van het betalingsverkeer, dat organisaties van ondernemers en bankiers gistermiddag voerden, onder grote druk gezet.

Ook de NMB wil dit jaar haar zakelijke klanten 'stukstarieven' voor betaalhandelingen in rekening brengen, zo bevestigt een woordvoerder. Tot nog toe betalen die klanten de bank een vaste vergoeding of een percentage over hun omzet.

Banken en ondernemers hebben in het overleg gisteren afgesproken een werkgroep te vormen om beter inzicht te krijgen in de kosten van betaaldiensten. Deze werkgroep zal de doelmatigheid van het betalingsverkeer en van toonbankbetalingen onderzoeken en de mogelijkheid van gezamenlijke voorlichtingscampagnes bekijken.

J. Kamminga, voorzitter van de ondernemersorganisatie KNOV (en commissaris van de NMB Postbank Groep), eiste gistermiddag wel dat banken die tarieven hebben aangekondigd - de Postbank wil ze per 1 april invoeren - daarvan ten minste tot 15 mei afzien. Op die datum rapporteert de werkgroep over haar onderzoek. Wordt de tarifering niet uitgesteld, dan breken de KNOV en haar zusterorganisaties NCOV en de Raad FGB, die veel winkeliers vertegenwoordigen, het overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken af, aldus Kamminga. Minister Kok van financien zou dan moeten ingrijpen.

ABN AMRO bracht gistermiddag officieel naar buiten medio dit jaar geleidelijk te zullen overgaan tot tarifering van het betalingsverkeer. De bankencombinatie zegt hiermee de grote verliezen te willen terugdringen op het betalingsverkeer en zakelijke klanten te kunnen sturen naar goedkopere en efficientere betalingsvormen.

Niet bekend

Het Gebruikersplatform Betalingsverkeer, waarin grote incasseerders zich hebben verenigd, heeft minister Kok van financien laten weten verbijsterd te zijn over de invoering van de tarieven. Zij noemt de acties van individuele banken op het gebied van tarifering “een ernstige bedreiging voor het vervolgoverleg op overkoepelend niveau”. Het platform meent dat Koks stelling, dat overkoepelend overleg geen beletsel kan vormen voor commerciele initiatieven van de banken, hen geen vrijbrief kan verschaffen via individuele acties het collectief overleg te ondermijnen.