Sir peter de La Billiere; Voorname generaal

Naam, spraak en optreden van de Britse opperbevelhebber in Riad, luitenant-generaal Sir Peter Edgar de la Cour de la Billiere (56), ademen voornaamheid. Maar de commandant van de meer dan 35.000 Britse manschappen in de Golf - voor de officieren “generaal Peter”, voor de manschappen “Pongo Pete” - heeft meer in huis dan uiterlijk en optreden verraden. De Britse opperbevelhebber, na de Amerikaanse generaal Norman Schwarzkopf de eerst verantwoordelijke voor het verloop van de geallieerde inspanning tegen Irak, is de meest onderscheiden militair in het Britse leger. Meer dan twaalf jaar van zijn 38-jarige militaire carriere was hij hoofd van het elitekorps anti-terreurbestrijding, de Special Air Service (SAS). Daarnaast heeft de generaal een kleine twintig jaar van zijn loopbaan in het Golfgebied doorgebracht, met onder andere als gevolg dat hij vloeiend Arabisch spreekt.

De indrukwekkende loopbaan van De la Billiere verzekert hem voor alles van respect bij de Amerikaanse partners. Naar verluidt heeft juist die overweging de doorslag gegeven voor ex-premier Thatcher om hem met het Britse opperbevel in Saoedi-Arabie te belasten. In 1959 werd de commandant onderscheiden met het Military Cross voor betoonde moed bij het aanvoeren van een SAS-eenheid tegen rebellen in Oman. Onder zijn leiding ontwikkelde de SAS zich vervolgens in de jaren zeventig tot het elitekorps dat wordt ingezet in acties tegen terroristen. Zo had De la Billiere een leidinggevende rol bij de belegering van de Iraanse ambasssade in Londen, nu tien jaar geleden. Zijn rapportages daarover aan - toen nog - premier Thatcher, maakten zo'n indruk op de regeringsleider, dat ze hem in 1984 belastte met het commando over het Britse garnizoen op de Falklands.

De la Billiere stond op het punt het leger vaarwel te zeggen en bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met zijn vrouw om de wereld te zeilen, toen hem zijn huidige functie werd aangeboden.

“Ik ben een beroepsmilitair en wanneer je een opdracht als deze aangeboden krijgt, laat je die niet zomaar schieten”, zei hij bij de aanvaarding van de functie in oktober van het afgelopen jaar. In het leger werd hier en daar gemord dat de benoeming onrechtvaardig was, omdat de generaal weliswaar bewezen heeft over stalen zenuwen te beschikken, maar “niets weet” over oorlogsvoering met tanks en zware wapens. De aanvoerder van tientallen in het grootste geheim uitgevoerde missies, reikend van het Midden-Oosten tot Noord-Ierland, moet op de Irakezen vooral de indruk maken van “a tough guy”.

“Zoals alle SAS-militairen heeft hij iets meedogenloos”, zei een voormalige collega uit de commando-eenheid tegen een Brits zondagsblad, “maar zijn voornaamste streven is toch om te waken over het leven van zijn manschappen. Dat is een eigenschap die je in dit regiment ook meekrijgt.”

    • Hieke Jippes