'Schaalvergroting bedreigt scholen voor volwassenen'

WOERDEN, 17 jan. - Meer dan de helft van de 84 hoofdvestigingen voor het dag- en avondonderwijs zal verdwijnen als de nieuwe wet op het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs wordt ingevoerd. Dat concludeert de vereniging van besturen volwasseneneducatie (VAN) uit een enquete onder alle dag- en avondscholen in Nederland.

Dag- en avondscholen verzorgen MAVO-, HAVO- en VWO-onderwijs voor volwassenen en vaak ook MEAO en ander beroepsonderwijs. Ze zijn ontstaan uit de zogeheten moedermavo's. Volgens de VAN zou de teruggang een “desastreuze afbraak” betekenen. De vereniging wijst erop dat juist door de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van deze scholen het aantal cursisten in tien jaar tijd is gestegen van zo'n 20.000 tot ongeveer 120.000.

De nieuwe wet op het voortgezet algemeen onderwijs - die nog door de Tweede Kamer moet worden aangenomen - voorziet in schaalvergroting van het dag- en avondonderwijs. Een school moet straks ten minste 2.000 leerlingen tellen die 10 lesuren per week volgen. Voornaamste reden is dat dit onderwijs steeds meer jongeren aantrekt die zijn uitgevallen in het gewone onderwijs, gezakt zijn voor hun diploma of een programma willen dat aansluit op een vervolgopleiding. Om in deze behoeften te kunnen voorzien is het nodig dat de scholen meer bieden dan het traditionele moedermavo-programma en dus groter worden of fuseren met andere instellingen voor volwasseneneducatie.

De VAN wijst erop dat in twee van de 28 landelijke regio's straks geen hoofdvestiging van een dag- en avondschool meer zal zijn. De vereniging pleit er daarom voor een aantal van de vestigingen die nu met opheffing worden bedreigd te behouden.