Rechtbank wijst vordering HCS Technology af

Venture Fonds Nederland (VFN) hoeft HCS Computer Graphics niet over te nemen van HCS Technology.

HCS had dat in kort geding geeist, maar de Utrechtse rechtbank heeft dat verzoek vanmorgen afgewezen. VFN had zich volgens HCS in een contract verplicht Computer Graphics voor 20 miljoen gulden over te nemen, maar wil hiervan afzien omdat de winsten van HCS Computer Graphics veel lager zijn dan was voorgespiegeld.