Raffinaderij van Shell moet lozing olie met driekwart beperken

ROTTERDAM, 17 JAN. De raffinaderij van Shell in Pernis moet de komende jaren lozing van olie in de Eerste Petroleumhaven met driekwart beperken. Shell loost nu 366 ton olie per jaar en levert daarmee een aandeel van 30 procent van de Nederlandse industriele olielozingen in de Rijnstroom, aldus Rijkswaterstaat.

Uit de nieuwe lozingsvergunning die Rijkswaterstaat wil afgeven blijkt dat de Shell-raffinaderij vanaf 1 januari 1998 maximaal 90 ton mag lozen. Rijkswaterstaat noemt deze vergunning een forse stap op weg naar een schonere haven. Shell noemt het “best wel moeilijk” aan de strengere voorwaarden te voldoen, maar is niet van plan beroep tegen de nieuwe vergunning aan te tekenen.

De meeste geloosde Shell-olie komt met het koelwater van de raffinaderij in de haven terecht: nu netto 313 ton. Op 1 november van dit jaar moet die hoeveelheid zijn teruggebracht tot 180 ton. Over zeven jaar mag Shell jaarlijks niet meer dan 45 ton oliehoudend koelwater lozen. De rest van de geloosde olie zit in afvalwater. Shell dient die hoeveelheid terug te brengen tot 45 ton op jaarbasis, per 1 november 1991. De onderneming denkt dat te kunnen realiseren door verbetering van de waterzuivering.

Volgens Rijkswaterstaat zit er zoveel olie in het koelwater omdat de raffinaderij sterk is verouderd en veel lekkages kent. Shell zegt al langer de intentie te hebben iets te doen aan de overvloedige lozingen. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat volgend jaar een nieuw rioolsysteem wordt geinstalleerd en dat er betere controle komt op de koelapparatuur, zodat lekkages sneller kunnen worden opgespoord. Ook wordt in de tweede helft van dit jaar het besluit verwacht over een investering van 2 miljard gulden in de vernieuwing van de verouderde raffinaderij. Deze raffinaderij-nieuwe stijl zal dan in 1995 in bedrijf komen. Onderdeel van die vernieuwing is een gesloten koelsysteem.

Volgens de milieu-organisatie Greenpeace blijft Shell met de nieuwe vergunning een van de grootste olielozers in Rotterdam. De stad heeft als eigenaar van de haven grote problemen met de vervuiling omdat het sterk verontreinigde havenslib apart moet worden opgeslagen. Dat gebeurt in de speciaal hiervoor aangelegde Slufter en die is over tien jaar vol.