Polen in conflict met Sovjet-commandant

WARSCHAU, 17 jan. - De commandant van de Sovjet-troepen in Polen, Viktor Doebinin, heeft gezegd dat zijn 50.000 manschappen pas uit Polen zullen vertrekken als de Sovjet-troepen uit de voormalige DDR zijn verdwenen. Hij voegde eraan toe dat de terugtrekking mede zal afhangen van de “Poolse goede wil”.

In Polen is met zorg gereageerd op die uitlatingen. Een verdrag over de terugtrekking is na een derde ronde van onderhandelingen vrijwel rond. Alleen het tijdstip en de methode van terugtrekking moeten nog worden ingevuld. De Poolse regering dringt erop aan dat de Sovjet-troepen voor het einde van dit jaar zijn verdwenen. Als Doebinin zijn zin krijgt, zal het vertrek pas eind 1994 zijn voltooid.

Doebinin had felle kritiek op de houding van Polen tegenover de Sovjet-troepen. “Onze soldaten worden voorgesteld als zware criminelen, als bezetters. Polen wil ze laten vertrekken als krijgsgevangenen, ontwapend en in gesloten voertuigen.” Hij hekelde eveneens de “Poolse ondankbaarheid” na het verdrijven van de Duitse bezetters. “Wij hebben Polen bevrijd en het zijn huidige grenzen gegeven. Wij gaan terug met geheven hoofden als Polen akkoord gaat met onze voorwaarden en het zijn goede wil laat zien.” Een woordvoerder van de Sovjet-ambassade in Warschau zei gisteren echter dat Doebinin slechts zijn persoonlijke mening had gegeven.

In Polen is het vraagstuk van de terugtrekking sterker onder de aandacht gekomen na het harde optreden van het Sovjet-leger in Litouwen. Voor de ambassade van de Sovjet-Unie zijn dagelijks demonstraties, het hekwerk werd gisteren voorzien van rode vlaggen die in de vorm van een hakenkruis waren opgehangen.