Palthe voorziet lager verlies

Palthe (chemische reiniging en textielbehandeling) verwacht dat het verlies over heel 1990 “belangrijk lager” zal zijn dan het verlies van ruim een miljoen over de eerste zes maanden van het boekjaar.

De verliezen bij de dochtermaatschappij De Regenboog zijn volgens Palthe aanleiding geweest om met de vakbonden en de ondernemingsraden in overleg te treden over een reorganisatieplan voor de dochter dat tot winstherstel moet leiden. Hiervoor wordt ten laste van het boekjaar 1990 een voorziening getroffen. Over de hoogte hiervan werden geen mededelingen gedaan.