Overheid wil ook aan weduwnaars pensioen geven

DEN HAAG, 17 jan. - Minister Dales (binnenlandse zaken) zal met steun van de twee grootste centrales van overheidspersoneel ACOP (FNV) en CCOOP (CNV) haar wetsvoorstel voor een nabestaandenpensioen indienen, waardoor ook weduwnaars recht op een pensioen krijgen.

Het pensioen geldt alleen voor gehuwden. Volgens Dales is er geen geld om gehuwden en ongehuwden gelijk te behandelen. Het nieuwe weduwnaarspensioen kost bij invoering 50 miljoen gulden en verder 70 miljoen gulden per jaar. Het pensioen wordt op aanvraag toegekend. De datum van ingang ligt maximaal een jaar voor de datum waarop het is aangevraagd. De kleinere centrales AC en CMHF weigerden steun te geven aan het voorstel omdat niet alle weduwnaars met terugwerkende kracht tot 1986 het weduwnaarspensioen krijgen. Zij vinden dat daardoor sprake is van rechtsongelijkheid.