Noord-Holland wil proef met vierdaagse werkweek

HAARLEM, 17 jan. - De provincie Noord-Holland wil dit jaar starten met de invoering van een vierdaagse werkweek. Het college van Gedeputeerde Staten heeft hiertoe besloten.

Het doel van de invoering is een bijdrage te leveren aan de vermindering van het woon-werk-verkeer en de daarmee samenhangende luchtvervuiling, een spreiding van de spits te bevorderen en het terugdringen van de kans op ongevallen.

Iedere provincie-ambtenaar die minstens 32 uur per week werkt kan op vrijwillige basis aan de proef meedoen. Als de vakbonden en de statencommissie voor personeel en organisatie akkoord gaan met het voorstel, dan kan de proef 1 april van start gaan.

Het is de bedoeling dat de deelnemers aan de proef drie weken vier dagen van negen uur werken en een week vier dagen van negen uur en een dag van acht uur. De arbeidsduurverkorting is in dit systeem ingebouwd en daarom kan de maandelijke adv-dag niet meer apart worden opgenomen. De deelnemers komen op die manier maandelijks per saldo toch uit op een 38-urige werkweek.

GS gaan er vanuit dat de dienstverlening van de provincie hetzelfde moet blijven. Daarom blijven de openingstijden op werkdagen ongewijzigd. Of het systeem van de vierdaagse werkweek definitief zal worden ingevoerd hangt af van de effecten op het ziekteverzuim, produktiviteit en dergelijke. (ANP)