NAVO hoopt op snel einde van vijandelijkheden

BRUSSEL, 17 jan. - De NAVO hoopt dat de vijandelijkheden in het Golfgebied zo snel mogelijk kunnen worden beeindigd op een manier die overeenkomt met de volledige uitvoering van de resoluties van de Veiligheidsraad. Dat staat in een verklaring die werd uitgegeven nadat de permanente vertegenwoordigers van de NAVO in Brussel om half vier vanochtend bijeen waren geroepen.

De NAVO-vertegenwoordigers werden tijdens deze bijeenkomst ingelicht over het feit dat president Bush had besloten Koeweit te bevrijden. Met name de Amerikaanse en Britse vertegenwoordigers gaven een overzicht van de stand van zaken op het gevechtsterrein.

In de verklaring zegt de NAVO-raad het diep te betreuren dat alle pogingen om tot een vreedzame oplossing van het Golfconflict te komen, zijn mislukt. De bondgenoten herhalen hun solidariteit en steun voor het afdwingen van de VN-resoluties door die lidstaten waarvan strijdkrachten in het gebied zijn betrokken.

Met betrekking tot Turkije wordt de vastbeslotenheid van de NAVO-landen tot uitdrukking gebracht om dat land, het enige NAVO-lid dat een grens met Irak heeft, militair bij te staan als het zou worden aangevallen. De Turkse ambassadeur liet overigens weten dat er tot vanmorgen vroeg nog geen enkel teken van dreiging vanuit Irak was gebleken.

Niet uitgesloten is dat in de loop van de dag nog een vergadering van militaire experts wordt belegd in verband met de ontwikkelingen in de Golfoorlog, en dan met name die met betrekking tot Turkije.

In NAVO-kringen wordt het “merkwaardig” gevonden dat de reacties van Irak tot dusver zo gering zijn geweest. “Vanuit militair oogpunt lijkt het te mooi om waar te zijn”, zo zei een woordvoerder van het bondgenootschap vanmorgen. Dat betekent echter niet dat er sprake is van opgetogenheid in het hoofdkwartier van de NAVO, eerder van afwachtende spanning. “In een oorlogssituatie kun je nu eenmaal niet opgetogen zijn”, zo luidde de reactie.