Mens en Bedrijf

Drs. M. L. de Heer wordt voorzitter van het Nederlandse Zuivelbureau, als opvolger van Ir. W. M. Dijkstra, die na ruim 15 jaar zijn functie neerlegt.

De Heer is voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond en is voordien jarenlang secretaris van het Landbouwschap geweest.