Kritiek op nieuwe Duitse kabinet

BONN, 17 jan. - Nog voor Helmut Kohl vandaag in de Bondsdag door de fracties van CDU-CSU en FDP met 378 tegen 257 stemmen voor de vierde keer als kanselier werd gekozen, is gisteren luide kritiek losgebarsten op het regeerprogramma en de samenstelling van zijn nieuwe kabinet.

De oppositionele SPD verweet de coalitie dat zij van de voorgenomen 35 miljard mark bezuinigingen voor 1991, maar vier miljard echt heeft gerealiseerd. Ook werkgeversorganisaties kritiseren het dat op subsidies en de departementale uitgaven slechts enkele miljarden zijn gekort en inplaats daarvan is gekozen voor een kleine twintig miljard aan lastenverzwaringen, zoals verhoging van WW-premies en telefoontarieven. Lof hebben de werkgevers wel voor de tijdelijke (lagere) belastingtarieven voor de vijf Oostduitse deelstaten.

Op de samenstelling van Kohls kabinet is schamper geregeerd door de oppositie en de vrouwenbeweging omdat onder de negentien ministers slechts vier vrouwen zijn. Irmgard Adam-Schwaetzer (FDP), die staatssecretaris van

tenlandse zaken was, wordt minister van volkshuisvesting. Gerda Hasselfeldt (CSU) gaat van Volkshuisvesting naar een nieuw op te zetten ministerie voor gezondheid. Angela Merkel (CDU), tot oktober 1990 tweede woordvoerder van de DDR-regering en nu Bondsdaglid, gaat Vrouwen en jeugd doen. Hannelore Ronsch, voor de CDU gemeenteraadslid in Wiesbaden, krijgt de portefeuille Gezin en bejaarden.

Gekritiseerd wordt vooral dat deze laatste drie portefeuilles zijn voortgekomen uit een departement (Jeugd, familie, vrouwen en gezondheid) dat tot nu toe door een minister werd geleid.

In Oost-Duitsland werd gisteravond, ook in Kohls eigen CDU, ontevreden vastgesteld dat maar drie ministers uit de vroegere DDR afkomstig zijn, namelijk de FDP'er Ortleb (economische zaken), mevrouw Merkel en Gunther Krause (Verkeer). Kanselier Kohl reageerde op deze kritiek met de verzekering dat bij het zoeken naar staatssecretarissen zoveel mogelijk zal worden gedacht aan Oostduitse politici.