Koersen stijgen op nerveus Damrak

AMSTERDAM, 17 jan. - De Amsterdamse beurs reageerde vanochtend met een nerveuze handel op het geallieerde offensief in de Golf. De aandelenkoersen stegen al direct na het openen van de markt gemiddeld vier tot vijf procent. Uitzondering vormde Koninklijke Olie waarvan de koers als gevolg van de lagere olieprijzen enkele dubbeltjes moest prijsgeven. De handel was onrustig, maar niet omvangrijk en werd voornamelijk bepaald door de beroepshandelaren.

“De eerste klap is een daalder waard”, zo verklaarde een handelaar de stijgende koersen. De afgelopen dagen was men in beurskringen uitgegaan van een scenario van dalende koersen zodra het offensief zou zijn begonnen. De berichten van de eerste geallieerde successen in de vorm van het compleet lamleggen van de verbindingen in Irak en de geringe verliezen bij het uitvoeren van de bombardementen resulteerde echter in koersstijgingen.

Op de beursvloer, waar de stemming het midden hield tussen opluchting en onzekerheid, werd de elektronische nieuwsvoorziening nauwkeurig in de gaten gehouden. Naast de gebruikelijke dataschermen staan sinds een aantal weken tevens vier televisieschermen opgesteld waar permanent CNN op te zien is. Deze extra nieuwsbron zorgde vanochtend voor extra onrust op de markt door het gerucht dat Sovjet-president Gorbatsjov was afgetreden. Diens televisieverklaring over het Golf-offensief die na half elf werd uitgezonden, bracht echter weer enige rust op de vloer. “Die zit er in ieder geval nog”, zo concludeerde een hoekman droogjes.

Op de vloer wordt terdege rekening gehouden met het CNN als nieuwsbron. De groter beursbedrijven hebben in deze tijden permanent een man vrijgemaakt die het televisiescherm in de gaten houdt. Er bestaan echter gemengde gevoelens over de groeiende invloed van het televisiestation. “Het is levensgevaarlijk dat een zender zo'n invloed krijgt”, aldus een bezorgde handelaar, “Ik zou het liefst tien van dat soort nieuwskanalen willen hebben.”

Amsterdam week met de koersstijgingen niet af van de overige Europese beurzen. Ondanks de positieve stemming hielden de meeste beleggers zich vanochtend op de achtergrond. De omzetten werden voornamelijk gemaakt door professionele handelaren die hun short-posities afdekten, dat wil zeggen dat zij aandelen kochten om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Van grote orders van institutionele beleggers (pensioenfondsen en levensverzekeraars), zoals in Japan het geval was, was nog geen sprake. “Het is nog geen vlam in de pan”, meende een handelaar, “De IB-ers zijn er wel weer, maar nog mondjesmaat.”

Maatregelen van de beurs om handelspaniek te voorkomen bleven dan ook beperkt tot de maatregel voor het openen van de beurs om alleen adviesprijzen af te geven als de koersen voor meer dan twee gulden dreigden af te wijken van de voorgaande notering. Nadat de gong geklonken had, vond de handel onbelemmerd doorgang.

Ondanks de eerste momenten van euforie wordt op de beursvloer terdege rekening gehouden met een mogelijke terugval van de koersen. “Er hoeft maar een gifgasaanval te komen of een olieveld in brand te raken en de markt gaat weer naar beneden”, aldus een beurshandelaar. “Al die mogelijkheden maken de markt zeer nerveus.”

    • Steven Adolf