Kerncentrales in Zweden later dicht

De sluiting van de Zweedse kerncentrales wordt opgeschoven naar een latere datum.

De regerende sociaal-democraten en twee belangrijke oppositiepartijen (liberalen en centrumpartij) hebben daarover gisteren overeenstemming bereikt. In een in 1988 opgesteld draaiboek was voorzien in sluiting van de eerste van de twaalf kerncentrales in 1995 en de tweede in 1996. Momenteel produceert het land bijna de helft van zijn elektriciteit in kernreactors. Staan blijft dat Zweden in 2010 geheel zonder hulp van kerncentrales in zijn energiebehoefte moet kunnen voorzien.