Japan staat achter oorlog tegen Irak

TOKIO, 17 jan. - De Japanse premier Toshiki Kaifu heeft vanmorgen in een reactie op het offensief van de internationale troepenmacht gericht tegen Irak verklaard dat Japan vierkant achter de resoluties van de Verenigde Naties betreffende de Golf staat en de oorlog steunt.

“Japan streeft naar vrede en rechtvaardigheid in de wereld. Het is zeer betreurenswaardig dat een oplossing niet door vreedzame middelen is bereikt. Iraks weigering zich te schikken naar de internationale orde rechtvaardigt dat nu als laatste middel geweld wordt gebruikt”, aldus Kaifu.

Japan heeft meer financiele steun toegezegd bovenop de al beloofde vier miljard dollar. De Japanse pacifistische grondwet bepaalt in dit geval dat het geld wordt bestemd voor vluchtelingen en voor medische zorg.

De regering overweegt tevens om materieel van de Japans 'Zelfverdedigingsmacht' naar het Golfgebied te sturen voor vreedzame doeleinden als het vervoeren van vluchtelingen en andere slachtoffers. Dit plan is al op verzet gestuit van oppositiepartijen.

Het Japanse ministerie van buitenlandse zaken, dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een speciaal crisis-hoofdkwartier heeft opgezet, houdt zich vooral bezig met de veiligheid van Japanse burgers in het Golfgebied.