Invoer van illegale goederen neemt toe

DEN HAAG, 17 jan. - De douane heeft in 1990 op Schiphol meer harddrugs in beslag genomen dan het jaar daarvoor: 1.126 kilo tegen 550 kilo in 1989.

Ook de hoeveelheid in beslag genomen softdrugs steeg van 2.159 kilo in 1989 tot 2.517 kilo vorig jaar. Op andere terreinen stegen de hoeveelheden in beslag genomen goederen die illegaal ingevoerd werden eveneens. De stijgingen worden veroorzaakt door de inbeslagname van enkele grote handelspartijen en het feit dat steeds meer mensen reizen ondernemen naar verre landen, waar dergelijke zaken gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Veel reizigers blijken niet op de hoogte te zijn van de invoerbepalingen.