Hockeybond

De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft de plannen van de onlangs opgerichte Stichting Individuele Begeleiding Tophockey (SIBT) gepresenteerd.

Bedoeling is aanvullende financiele steun te verlenen aan internationals die maatschappelijke problemen hebben. Voorzitter van de stichting is Frank Schreve met verder als bestuursleden Els van Breda Vriesman namens de KNHB, oud-internationals Marieke van Doorn en Heiko van Staveren, rector-magnificus van de universiteit van Utrecht Van Ginkel en twee vertegenwoordigers van de sponsors van de KNHB.

De hockeyers blijven in aanmerking komen voor maatschappelijke begeleiding van het NOC. Daarnaast kan de SIBT uitkomst bieden in urgente gevallen. De stichting beschikt over een beginkapitaal van bijna een ton, deels voortvloeiend uit een zogenaamd BTW-potje van de KNHB. In de toekomst zal ook een gedeelte van de sponsorgelden in de kas van de stichting vloeien.