Franse vliegtuigen alleen in actie boven Koeweit

PARIJS, 17 jan. - President Mitterrand heeft vanochtend vroeg bevel gegeven Franse strijdkrachten in te zetten in militaire acties tegen Iraakse strijdkrachten in Koeweit.

Franse vliegtuigen hebben niet deelgenomen aan de eerste golf luchtaanvallen op Irak die begon enkele uren nadat Mitterrand zijn landgenoten in een korte toespraak voor radio en tv had voorgehouden dat “de wapens zullen spreken”.

Kort daarop deelde minister van defensie Chevenement mee dat twaalf Franse Jaguar-gevechtsbommenwerpers hadden deelgenomen aan een aanval op een vliegveld in Koeweit. In Parijs wordt erop gewezen dat de inzet van de Franse strijdkrachten kennelijk om politieke redenen beperkt is tot doelen in Koeweit en niet in Irak. Premier Rocard zei gisteren in het parlement dat een militaire actie niet de vernietiging van Irak tot doel heeft, maar hij sloot niet uit dat “het nodig kan zijn militaire doelen in Irak te vernietigen”.

In een ernstige toespraak riep Mitterrand de Fransen gisteravond op tot nationale eenheid, die eerder op de dag al was gedemonstreerd door het parlement. Met grote meerderheid van stemmen keurden de Nationale Vergadering (523 voor en 43 tegen) en de Senaat (290 voor en 25 tegen) de Golfpolitiek van de regering goed. Alleen de communisten, uiterst rechts en enkele linkse socialisten stemden tegen.

De Franse president zei dat het “vaderland voor moeilijke uren staat”. “Ik reken op u om de nationale eenheid te bewaren.” Hij herhaalde dat Frankrijk als permanent lid van de Veiligheidsraad zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor de totstandkoming van een nieuwe internationale orde gebaseerd op het recht. “Ik verzeker u dat Frankrijk present zal zijn (na afloop van de oorlog tegen Irak) als de dialoog wordt hervat om een eind te maken aan de verscheuring van het Midden-Oosten.”

Premier Michel Rocard zei gisteren in het parlement voor het eerst dat de Franse strijdkrachten in het gehele Golfgebied (in totaal 12.000 man) “tijdelijk en voor nauwkeurig vastgestelde opdrachten” onder Amerikaans militair commando zijn gesteld. De Franse strijdkrachten in de Golf omvatten veertig gevechtsvliegtuigen en 9.300 man grondtroepen, bewapend met tanks en pantservoertuigen.

In het debat in het parlement gaf premier Rocard toe dat de Franse Golfpolitiek niet uitsluitend is gebaseerd op het streven om invloed te kunnen blijven uitoefenen in het Midden-Oosten. “We verdedigen ook een zeker internationaal recht op het vrije verkeer van energie”, aldus Rocard, die erop wees dat Irak en Koeweit 30 tot 35 procent van de wereldreserves aan olie bezitten. Rocard: “Vrije toegang tot deze bronnen maakt deel uit van de internationale rechten van de mensheid.”

Zowel in een boodschap aan het parlement als in zijn tv-toespraak legde Mitterrand er gisteren de nadruk op dat Frankrijk zich tot het uiterste heeft ingespannen om een vreedzame oplossing voor het Golfconflict te bewerkstelligen, vooral in samenwerking met Arabische landen. Mitterrand: “Maar helaas, uit Irak is geen woord, geen teken gekomen dat hoop zou kunnen geven.”

    • Jan Gerritsen