Chronologie van de crisis in de Golf

2 augustus - Iraakse troepen bezetten Koeweit. De emir van Koeweit vlucht naar Saoedi-Arabie. De Veiligheidsraad van de VN eist, in resolutie 660, de onmiddellijke terugtrekking van Irak.

6 augustus - De Veiligheidsraad stelt een handelsembargo in tegen Irak. Dertien landen stemmen voor, alleen Cuba en Jemen onthouden zich van stemming.

8 augustus - De Amerikaanse president Bush kondigt aan dat de Verenigde Staten troepen sturen naar Saoedi-Arabie, na een verzoek van koning Fahd. Irak annexeert Koeweit. “God zij dank zijn wij nu een volk, een staat die het paradijs voor de Arabieren zal zijn”, zegt de Iraakse president Saddam Hussein.

9 augustus - Irak sluit de grenzen voor buitenlanders. Westerse landen beschouwen hun burgers in Irak voortaan als gijzelaars. Een week later kondigt Irak aan dat de Westerlingen dienst zullen doen als “strategische schilden” tegen een aanval. De Britse premier Thatcher besluit troepen naar Saoedi-Arabie te zenden.

10 augustus - De Arabische Liga besluit in Kairo tot het sturen van troepen (uit Syrie, Egypte en Marokko) naar de Golf om Saoedi-Arabie te beschermen.

12 augustus - Saddam zegt dat een oplossing van de Golfcrisis alleen mogelijk is als tegelijkertijd de Palestijnse kwestie wordt opgelost: de koppeling is geboren.

13 augustus - De Nederlandse regering stuurt twee fregatten naar de Golf om te helpen toezien op naleving van de sancties tegen Irak.

15 augustus - Irak doet een vredesvoorstel aan Iran, dat leidt tot herstel van de diplomatieke betrekkingen drie weken later.

25 augustus - De Veiligheidsraad accepteert een resolutie die geweld autoriseert voor het opleggen van de sancties tegen Irak. De Oostenrijkse president Waldheim krijgt in Bagdad 95 Oostenrijkers vrij.

28 augustus - Irak laat alle Westerse vrouwen en kinderen gaan.

9 september - Sovjet-president Gorbatsjov en de Amerikaanse president Bush roepen in Helsinki Irak eensgezind op Koeweit te verlaten.

23 september - De Franse president Mitterrand houdt in de VN een toespraak waarin hij de koppeling tussen de Palestijnse kwestie en de Golfcrisis accepteert. Een maand later komen alle Franse gijzelaars vrij.

8 november - President Bush versterkt de Amerikaanse troepenmacht van 200.000 man in de Golf met nog eens hetzelfde aantal.

29 november - De Veiligheidsraad autoriseert met resolutie 678 het gebruik van geweld om de Iraakse troepen te verdrijven als die zich niet voor of op 15 januari uit Koeweit hebben teruggetrokken. Jemen en Cuba stemmen tegen, China onthoudt zich. Irak verwerpt het ultimatum.

30 november - President Bush stelt een directe dialoog voor met Irak, maar meningsverschillen over een geschikte datum leiden tot langdurig uitstel.

6 december - Saddam Hussein laat alle buitenlandse gijzelaars vrij. Een deel van hen was al vrij na 'humanitaire missies' van vooraanstaande politici, onder wie Willy Brandt.

16 december - De laatste Westerse diplomaten, Britten, verlaten Koeweit.

31 december - Het Iraakse leger heeft 60 divisies, zeker 700.000 man, samengetrokken aan de grens met Saoedi-Arabie, zegt Saddam Hussein.

3 januari - Bush stelt een ontmoeting voor tussen de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Baker, en zijn Iraakse ambtsgenoot, Tareq Aziz. Irak gaat een dag later akkoord.

9 januari - Baker en Tareq Aziz praten meer dan zes uur met elkaar in Geneve. Ze komen geen stap dichterbij een oplossing.

11 januari - De Tweede Kamer stemt in met het besluit van de Nederlandse regering om de twee Nederlandse fregatten in de Golf in te zetten bij het uitbreken van gewelddadigheden. De fregatten zullen opereren onder Amerikaans commando.

13 januari - VN-secretarisgeneraal Javier Perez de Cuellar spreekt in Bagdad met Saddam Hussein. Het overleg levert niets op. De Europese Gemeenschap ziet af van een vredesmissie naar Bagdad.

14 januari - President Mitterrand lanceert een vredesvoorstel volgens welk de lidstaten van de Veiligheidsraad toezeggen een vredesconferentie te houden over de Palestijnse kwestie als Irak zich uit Koeweit terugtrekt. Het voorstel sterft een zachte dood, na een negatieve reactie van de Verenigde Staten en het uitblijven van een Iraakse reactie.

15 januari - Om middernacht plaatselijke tijd loopt in New York het ultimatum van de Veiligheidsraad aan Irak af om zich terug te trekken uit Koeweit.