Bossen werken toch goed als geluidswal

Bossen werken veel beter als geluidswal dan tot nog toe werd aangenomen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Willibrord Huisman bij de Werkgroep Eco-akoestiek van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Bossen en weilanden blijken heel verschillende akoestische eigenschappen te bezitten. Bij de geluidsoverdracht spelen zowel de vegetatiestructuur als de bodemgesteldheid en het weer een rol. In het promotieonderzoek werden hiervoor computermodellen ontwikkeld. Verrassend is, dat de zachte, rulle bosbodem vooral de middenfrequente tonen (100 - 1000 Hz) veel sterker absorbeert dan de harde bodem van een weiland. Hogere tonen (boven 1000 Hz) worden voornamelijk gedempt door de planten zelf. Daarbij blijken vooral boomstammen sterk geluiddempend te werken.

In het promotieonderzoek werd het verkeerslawaai gemeten op een afstand van 100 tot 300 meter van de wegas. Bij aanwezigheid van bos bleek het lawaai 4 tot 16 decibel sterker af te nemen dan wanneer er een weiland naast de weg lag.

In het officiele Reken- en Meetvoorschrift voor Wegverkeerslawaai wordt met deze effecten echter niet of nauwelijks rekening gehouden en volgens de promovendus is het dan ook tijd om die meetmethoden eens grondig te herzien. (Biovisie, 21 dec.)