Bonden rekenen bij KLM op extra ingreep

ROTTERDAM, 17 JAN. De vakbonden denken dat luchtvaartmaatschappij KLM meer wil bezuinigen dan zij vorig jaar heeft aangekondigd. De bonden leiden dat af uit het uitstel van de presentatie van het meerjarenplan van de KLM. De onderneming beticht de bonden van speculatie.

Afgelopen oktober maakte KLM, die over 1990 een aanmerkelijk verlies verwacht, bekend dat ze ingrijpend wil reorganiseren. In drie jaar tijd dient het kostenniveau structureel met 400 miljoen gulden te worden verminderd, waarbij ongeveer 500 banen in de indirecte sfeer zouden vervallen.

Plannen daartoe, die door negen werkgroepen worden voorbereid, zullen binnenkort aan de directie worden voorgelegd. Zij brengt haar keuze op 15 februari naar buiten. In november stelde de KLM-directie haar commissarissen voor de jongste meerjarenraming - traditioneel gepresenteerd in december - “gezien de bijzondere omstandigheden, intern en extern” tot 7 februari uit te stellen. “Je wint aan werkelijkheidsgehalte naarmate je er meer relevante gegevens in kunt stoppen”, aldus een woordvoerder.

Bij de bekendmaking van de reorganisatie in oktober ging de KLM ervan uit dat ze haar rendement tot vijf procent van de omzet zou kunnen verhogen als de produktiviteit jaarlijks met vier procent zou toenemen, en het passagiers- en vrachtaanbod met zeven procent. Een voorbehoud werd toen al gemaakt voor onvoorziene economische omstandigheden.

Bestuurder D. van Huizen van de Unie BLHP noemt die uitgangspunten “te ambitieus”. “Het lijkt me sterk dat je de produktiviteit in drie jaar zo sterk kan opvoeren als je in voorgaande jaren een tot twee procent verbetering bereikt.” Hoewel de groei van de markt tot voor kort wel ongeveer overeenkwam met de prognoses, hebben de internationale luchtvaartmaatschappijen sterk te lijden onder de problemen in de Golf. “Sommige hebben hun werk nu zien afnemen met 60 tot 70 procent. Dat kan ook voor de KLM een katalyserende werking hebben”, aldus Van Huizen.

Op grond van de periodieke voortgangsrapportage van de KLM-directie sluit de Unie-bestuurder niet uit dat de ontwikelingen bij de KLM en op de luchtvaartmarkt slechter uitvallen dan verwacht.

De Vervoersbond FNV zegt signalen te hebben opgevangen dat de reorganisatieplannen “ernstiger” worden dan de KLM in het najaar aankondigde. De bond vermoedt dat niet alleen banen van mensen in ondersteunende functies worden geschrapt, maar dat ook arbeidsplaatsen gevaar lopen van personeel dat rechtstreeks betrokken is bij de vliegdiensten. De bond zegt een strategie te hebben ontwikkeld voor het geval de KLM plannen voor extra bezuiningen presenteert, maar weigert daarin inzage te geven.