Bonden eisen 3, 5 tot 4 procent meer loon bij Shell

ROTTERDAM, 17 JAN. De Industriebond- en voedingsvond CNV eist in de onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de 2500 werknemers van Shell-vestigingen in Moerdijk en Pernis een loonsverhoging van 3, 5 procent. Bovendien wil de bond met Shell afspraken maken over winstdeling. De Industriebond FNV eist van Shell 4 procent loonsverhoging.

De CAO-onderhandelingen bij Shell beginnen volgende week. De industriebonden beschouwen de uitkomst van deze besprekingen als “trendsettend” voor zestien andere CAO's bij raffinaderijen in de Rijnmond.

De eisen van de beide bonden komen in grote lijnen overeen. Ze gaan uit van een loonruimte voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden van ongeveer 6 procent. De na loonsverhoging resterende loonruimte van 2 tot 2, 5 procentpunt willen de bonden omzetten in afspraken over arbeidstijdverkorting tot een gemiddelde werkweek van 36 uur) en verbetering van de arbeidsomstandigheden ter bestrijding van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Onderhandelaar K. van Dam van de Industrie- en voedingsbond CNV zegt te beseffen dat het een hele klus zal worden met Shell afspraken te maken over een winstdelingsregeling. “De winst per locaties is moeilijk te bepalen. Als uitgangspunt willen we de winst van Shell Nederland nemen, zodanig dat de werknemers bij een hoge winst vijf procent van hun jaarsalaris extra uitgekeerd krijgen en bij een geringe winst minimaal 1 procent extra.”

Shell wil, vooruitlopend op het overleg, niet ingaan op de CAO-eisen van de bonden.