Belgie betreurt Golfoorlog, maar steunt VN-resoluties

BRUSSEL, 17 jan. - Belgie betreurt dat alle pogingen om tot een vreedzame oplossing van de Golfcrisis te komen zijn mislukt. De regering herinnert in een verklaring die na het kabinetsberaad vanmorgen is uitgegeven aan alle diplomatieke inspanningen die Belgie in het kader van de Verenigde Naties heeft verricht.

Belgie is sinds het begin van het jaar een van de niet-permanente leden van de Veiligheidsraad. In de verklaring wordt verder gezegd dat Belgie de doeleinden van de VN blijft steunen en zijn verplichtingen in het kader van de Westeuropese Unie zal nakomen.