Akkoord over coalitie CDU-SPD in Berlijn

BERLIJN, 17 jan. - CDU en SPD in Berlijn hebben gisteravond overeenstemming bereikt over een zogenoemde 'grote coalitie' die de stad de komende vijf jaar zal regeren.

Het akkoord maakt een einde aan maanden van onderhandelingen over lokale vraagstukken als de maximumsnelheid op de stedelijke autowegen (die op verzoek van de SPD 100 kilometer blijft), de busbanen op de Kurfurstendamm (die deels zullen verdwijnen) en het vreemdelingenbeleid (dat strikter zal worden, maar waarover nog geen precieze mededelingen zijn gedaan). De grote overwinning voor de CDU op verkeersgebied is, dat een bosweg die naar enkele populaire tennisbanen en stranden voert, weer voor autoverkeer wordt geopend. Veel geld zal verder gaan naar het vergroten van de openbare veiligheid, onder andere door de instelling van wachters in de S- en U-banen.

Grote eensgezindheid bestaat tussen CDU en SPD over de wenselijkheid van financiele ondersteuning van de stad door de centrale regering in Bonn, maar juist op dit punt lijken de vooruitzichten uiterst somber. De beschikbare informaties over het programma van de nieuwe Bondsregering maken melding van het voornemen de salaristoelage voor Westberlijners nog dit jaar van acht procent belastingvrij tot twee procent te korten. In 1995 zouden ook alle belastingvoordelen voor bedrijven en particulieren in de voormalige 'voorpost van het vrije Westen' verdwenen moeten zijn. In het kader van dit beleid zullen de middelen van de Berlijnse overheid jaarlijks met twee miljard mark worden gekort.

De toekomstige burgemeester van Berlijn, CDU-verkiezingsoverwinnaar Eberhard Diepgen, noemde de financiele plannen van Bonn gisteren “onaanvaardbaar”. Hij meende dat er hard moet worden onderhandeld met minister van financien Theo Waigel (CSU), die ook doof is gebleven voor Berlijnse verzoeken voor subsidie voor het bestuur in het voormalige Oost-Berlijn, ter grootte van enkele honderden miljoenen mark.

Het budget voor 1991, waarover gisteren overeenstemming is bereikt, bedraagt thans 625 miljoen mark en zal desnoods door kredietopname worden gefinancierd. Nadat in verder overleg ook de personele kwesties zullen zijn geregeld zal de Senaat, zoals het nieuwe stadsbestuur naar Westberlijns voorbeeld heet, op 24 januari officieel in het stadsparlement worden gekozen.

    • Raymond van den Boogaard