Weer grote staking in ex-DDR, nu telefoon en post het slachtoffer

BERLIJN, 16 JAN. Zo'n 5000 ambtenaren van de Oostduitse posterijen zijn vandaag voor de tweede achtereenvolgende dag in staking, waardoor het postverkeer binnen en met de vijf nieuwe deelstaten onmogelijk is geworden. Ook de niet-automatische telefoondiensten zijn tot stilstand gekomen, storingen worden niet meer verholpen.

De ambtenaren van de 'Deutsche Post', het postbedrijf van de voormalige DDR, eisen een eenmalige salaristoeslag ter hoogte van de toename van de kosten van levensonderhoud, en de opening van onderhandelingen over een salarisverhoging, waardoor hun inkomen spoedig zestig procent van die bij de Westduitse Bundespost zou bedragen. De directie van de Deutsche Post heeft de stakers laten weten niet gemachtigd te zijn hun eisen in te willigen. Als staatsbedrijf hebben zij de stakers doorverwezen naar het ministerie van binnenlandse zaken in Bonn.

De staking is de tweede grote ambtenarenstaking in Oost-Duitsland, na die van de Oostduitse spoorwegen vorige maand. Het stakingscomite consulteert vandaag het personeel over uitbreiding van de acties.

Bij de Oostduitse automobielfabrieken in Eisenach zal de productie van de Wartburg in maart worden gestaakt. De Treuhand, de trust die de voormalige staatsbedrijven beheert, heeft daartoe besloten ondanks de volle orderportefeuilles van het bedrijf. Er is voldoende vraag naar de 10.000 mark kostende Wartburg, een tweetakt-auto, maar de Treuhand acht het niet wenselijk de produktie van een onder de kostprijs verkochte auto nog langer te subsidieren. Bovendien twijfelt de Treuhand aan de solvabiliteit van de Oosteuropese afnemers van de Wartburg.

De Treuhand heeft inmiddels nog steeds geen definitieve beslissing genomen over de verkoop van de Oostduitse luchtvaartmaatschappij Interflug aan de Westduitse Lufthansa. De onderhandelingen over deze overname zijn afgesloten, de kartelcommissie heeft haar verzet tegen deze overname opgegeven. Maar de Treuhand zegt dat er nog steeds gesprekken zijn met een andere belangstellende.

    • Raymond van den Boogaard