'Voeg noordelijke provincies samen'

ROTTERDAM, 16 jan. - Friesland, Groningen en Drenthe zouden moeten worden samengevoegd tot een bestuurlijk landsdeel. Dit zei de Groningse gedeputeerde J. Remkes gisteravond op een forumdiscussie in Drachten. Remkes is tevens lijstrekker voor de Groningse VVD tijdens de komende Statenverkiezing. Het Noorden kan volgens hem niet achterblijven bij de eventuele bestuurlijke schaalvergroting in de rest van het land.

Remkes wees in zijn betoog onder meer op het besluit van Noord-Holland, maandag, om te streven naar samenvoeging van Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Door Friesland, Groningen en Drenthe en eventueel zelfs Overijssel en Gelderland samen te voegen, kan het Noorden een sterkere vuist maken tegen het Haagse beleid, vindt hij. Ook verwees Remkes naar Europese ontwikkelingen die het volgens hem noodzakelijk maken dat de noord-oostelijke provincies “een duidelijker profiel krijgen”. De Groningse gedeputeerde wil in ieder geval dat de plannen tot intensievere samenwerking tussen de noordelijke provincies “nog dit jaar handen en voeten krijgen”.

Vanavond buigen Provinciale Staten in Utrecht zich over het plan tot samenwerking in de Randstad. Morgen gebeurt hetzelfde in de Staten van Zuid-Holland. Tijdens de behandeling van dat plan, maandagavond in de Staten van Noord-Holland, werd een motie aangenomen van PvdA en VVD die op relatief korte termijn moet leiden tot fusie van de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht tot een provincie Randstad. Gedeputeerde Staten in Utrecht en Zuid-Holland willen wel komen tot intensievere samenwerking tussen de drie provincies maar wijzen fusie voorlopig af. Naar verwachting zullen VVD en PvdA in Zuid-Holland donderdagavond echter een motie indienen waarin dit wordt gevraagd.

Een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken wilde vanochtend nog geen commentaar geven op de ontwikkelingen in de provincies. “Maar wij zijn altijd blij met initiatieven van onderop.”