The New York Times

Stabiele olieprijzen en -leveranties zijn van vitaal belang voor arme en rijke landen, voor India en Brazilie zowel als voor Japan en Europa. De agressieve ambities van Irak zouden een gewetenloze tiran eigenaar maken van de belangrijkste energiestroom van de wereld. Saddam heeft in ruime mate zijn meedogenloosheid gedemonstreerd. Hij voerde een niet-uitgelokte oorlog tegen Iran, vergaste zijn eigen volk en loog en bedroog om nucleaire en chemische wapens te vervaardigen.

Dit was het voorspel tot de invasie, plundering en annexatie van een klein buurland wiens soevereine status door alle Arabische landen is aanvaard - met inbegrip van Irak dat dit in 1963 uitdrukkelijk deed. Berusten in deze agressie zou een bespotting van het VN-Handvest betekenen. Het aanvoeren van eerder falen bij het handhaven van de wereldrechtsorde mag geen rechtvaardiging vormen van het gewelddadig uitroeien van een heel land.

Het is een onderwerp voor serieus debat of een misleide VS-politiek heeft meegewerkt aan Saddams opkomst en tot de overmatige Westerse afhankelijkheid van geimporteerde olie. Men kan ook van mening verschillen over de vraag of president George Bush een vergissing maakte toen hij in november besloot het aantal Amerikaanse troepen in Saoedi-Arabie te verdubbelen, daarmee operatie Woestijnschild (Desert Shield) te veranderen in operatie Woestijnzwaard (Desert Sword). Waarover geen verschil van mening bestaat, is dat de schuld voor deze crisis eerder in Bagdad dan in Washington moet worden gezocht en dat de sleutel voor het voorkomen van de grote brand in Saddams zak zit.