S-Arabie beschermt olieproduktie

ROTTERDAM, 16 JAN. Saoedi-Arabie heeft in samenwerking met de Verenigde Staten uitgebreide noodmaatregelen getroffen om de grote olie-installaties en petro-chemische fabrieken in het noord-oosten te beschermen tegen mogelijke Irakese raketaanvallen. Bovendien is een grote hoeveelheid brandstoffen en ruwe olie in tankschepen naar zuidelijker gebieden in de Perzische Golf en de Golf van Oman gebracht, buiten bereik van Irakese raketten.

Bronnen in de Saoedische olie-industrie willen slechts mondjesmaat en in algemene termen informatie verschaffen over de beveiliging van de vitale olie-installaties zoals raffinaderijen, pomp- en laadstations. Wel onthullen zij dat alle mogelijke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om bij eventuele aanvallen uit de lucht met raketten of vliegtuigen die door de geallieerde verdediging zouden dringen, de schade zoveel mogelijk te beperken.

Produktieprocessen worden in zo'n geval direct stopgezet, waardoor brand- en explosieschade beperkt zouden blijven. Betrekkelijk eenvoudige bovengrondse installaties zoals boortorens en pijpleidingen kunnen bij beschadiging binnen enkele weken worden gerepareerd, maar bij succesvolle aanvallen op de gecompliceerde raffinaderijen en laadstations zou de aanvoer van ruwe olie en brandstoffen voor lange tijd fors verminderd worden.

Vooral de Irakese Scud-B raketten worden door de Saoedi's gevreesd, maar de commandant van de Amerikaanse troepen, generaal H. Norman Schwartzkopf, heeft al verklaard weinig of geen schade aan de olie-installaties te verwachten omdat de Irakese raketten en vliegtuigen niet precies genoeg op hun doelen gericht zouden kunnen worden. De Amerikanen beroepen zich daarbij op de ervaringen met Irakese aanvallen op Iraanse olie-installaties tijdens de Golfoorlog van de jaren tachtig.

Pag. 16: .

Enorme voorraad olie in schepen

Waarschijnlijk is dat de Saoedische raffinaderij in de neutrale zone, vlak ten zuiden van de grens met Koeweit, uit voorzorg gesloten wordt. Desnoods kan de produktie van andere raffinaderijen, zoals die in de buurt van de hoofdstad Riad en bij Yanbu en Jedda aan de Rode Zee nog worden opgevoerd. Er zijn echter al enorme voorraden brandstoffen aangelegd, waarvan een deel in tankschepen wordt bewaard.

Noodscenario's van de Saoedische staatsoliemaatschappij Aramco maken het volgens zegslieden in Dahran en Bahrein mogelijk om tijdelijk installaties en olievelden te sluiten en in meer zuidelijk gelegen olievelden de produktie van ruwe olie op te voeren.

Het Ghawar-olieveld, de grootste oliebron op land waar meer dan een derde van de huidige Saoedische olie vandaan komt, ligt nog geen 200 kilometer verwijderd van de grens met Koeweit. Nog dichterbij, op slechts 30 kilometer van die grens, ligt de grootste offshore-oliebron ter wereld, het Safania-veld. Saoedi-Arabie heeft zijn olieproduktie thans opgevoerd tot ruim 8, 5 miljoen vaten per dag. Voor de Iraaakse invasie van Koeweit, op 2 augustus vorig jaar, werden 5, 3 miljoen vaten per dag geproduceerd.

Sinds het begin van de Golfcrisis draaien de meeste raffinaderijen op topcapaciteit. De grote raffinaderij in Ras Tanura is enige tijd gedeeltelijk buiten gebruik geweest door een brand, maar werkt nu weer volop.

Half december is de export van kerosine (vliegtuigbenzine) en dieselolie op last van de Saoedische overheid stopgezet om voldoende voorraad aan te leggen voor de vliegtuigen, tanks en lanceerinstallaties. Het grootste deel van deze export ging naar Japan en andere landen in het Verre Oosten. In de noordoostelijke regio van Saoedi-Arabie waar de meeste eenheden van de grote geallieerde legermacht zijn samengetrokken, wordt een voorraad brandstoffen voor 25 tot 30 dagen verbruik aangehouden. Mochten de dichtstbijzijnde raffinaderijen aan de Golf moeten worden gesloten, dan kan de voorraad met tankschepen die zuidelijker liggen, of via pijpleidingen en tankauto's vanuit de raffinaderij bij Riad en het westen van het land worden aangevuld.

Aramco heeft uit voorzorg de grote tanks voor de opslag van gassen die bij de olieproduktie vrijkomen, geleegd omdat explosie van deze tanks het effect van een bommenregen zou overtreffen. Omdat de olieproduktie drastisch moest worden opgevoerd, ter compensatie van de 4, 5 miljoen vaten per dag die Koeweit en Irak tot augustus leverden, worden de gassen voor een groot deel

r in de grond geinjecteerd om de druk op de oliebronnen op te voeren. Een ander deel wordt voor lokaal verbruik benut of direct verbrand (afgefakkeld).

    • Theo Westerwoudt