Oppervlaktewater blijft ernstig vervuild

DEN HAAG, 16 jan. - Het Nederlandse oppervlaktewater was ook in 1988 en 1989 ernstig verontreinigd door bestrijdingsmiddelen.

Er is geen verbetering opgetreden ten opzichte van de jaren daarvoor. Dit blijkt uit een inventarisatie die de Unie van Waterschappen heeft uitgevoerd onder alle regionale waterbeheerders, veelal waterschappen, in Nederland. Bij routinematig onderzoek worden in het water nog steeds stoffen gevonden die niet meer als bestrijdingsmiddel zijn toegelaten. Dit wijst, aldus de Unie, mogelijk op illegaal gebruik.