Joegoslavie: leger dreigt met ingrijpen

BELGRADO, 16 jan. - Het Joegoslavische leger heeft gedreigd met een militair ingrijpen in Kroatie en Slovenie als de paramilitaire eenheden in die twee republieken niet worden ontwapend.

De eis heeft de spanning in Slovenie en Kroatie verder opgedreven. In beide republieken heerst de mening dat het federale leger zich aangemoedigd voelt door het optreden van het Sovjet-leger in Litouwen en dat een militair ingrijpen tegen de rebellerende Slovenen en Kroaten verre van denkbeeldig is.

Volgens het leger en volgens de federale regering zijn de territoriale defensie-eenheden die de afgelopen maanden in de twee noordwestelijke republieken zijn gevormd illegaal en is met de vorming ervan de grondwet geschonden. Volgens de verklaring van het leger heeft de vorming van de paramilitaire eenheden in Slovenie en Kroatie ten doel de stabiliteit van de federatie te ondermijnen. “Competente organen zijn in het bezit van onweerlegbare bewijzen dat volstrekt illegale methoden zijn gebruikt bij het vormen en bewapenen van paramilitaire bewapende groepen en hun voorbereiding op het plegen van ondermijnende, terroristische en andere gewelddadige acties, “ aldus de verklaring. “Als het bevel van het staatspresidium (betreffende de ontmanteling van de eenheden) niet in zijn geheel wordt uitgevoerd zullen die rampzalige feiten worden geopenbaard. Al degenen die het bevel negeren moeten bedenken dat illegale eenheden zullen worden ontbonden en ontwapend op de manier die en binnen het tijdsbestek dat in het bevel zijn aangegeven.” De termijn die het staatspresidium heeft gesteld loopt op 19 januari af.

In een vraaggesprek met de Oostenrijkse radio zei gisteren de voorzitter van het Sloveense parlement, France Bucar, dat Slovenie zich in het geval van een legeringrijpen zal verdedigen. (Reuter)