Inval bij drie afvalfirma's in Amsterdam

AMSTERDAM, 16 jan. - De Amsterdamse politie heeft gistermorgen samen met opsporingsambtenaren van de FIOD, het GAK, het Milieubijstandsteam en de Rijksverkeersinspectie invallen gedaan bij drie afvalverwerkingsbedrijven in Amsterdam-Oost.

Tegen de eigenaar van de drie bedrijven is proces verbaal opgemaakt. Hij wordt verdacht van overtreding van de afvalstoffenwet, belastingfraude en valsheid in geschrifte. Dit heeft persofficier van justitie Mr. L. de Wit bekendgemaakt.

Ruim zeventig opsporingsambtenaren vielen de bedrijven binnen. De administratie werd in beslag genomen en er werden monsters genomen van het afval. De inval volgde op een uitgebreid onderzoek door het milieubijstandsteam. Het bedrijf zou grote hoeveelheden bouwafval hebben opgeslagen op een wijze die in strijd is met de wet.

Medewerkers van het GAK zijn begonnen met het inventariseren van het personeelsbestand. Drie werknemers bleken niet in het bezit van geldige verblijfspapieren en zijn aan de Vreemdelingenpolitie overgedragen.