'Hartekreet' bepleit behoud geld voor technolgiebeleid

ROTTERDAM, 16 JAN. De Vervolgcommissie Technologiebeleid vreest dat de regering wil beknibbelen op technologiebeleid. Als ze dat doet, brengt ze “onze economische kracht in gevaar”. Het huidige “minimale” technologiebeleid is toch al niet meer dan een “overlevingspakket”.

Dat schrijft de commissie in haar slotadvies aan minister Andriessen van economische zaken. De commissie onder leiding van dr. W. Dekker, voorzitter van de raad van toezicht van Philips, heeft haar werkzaamheden onlangs afgerond. Een nieuwe Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid neemt haar adviestaak dit jaar over.

De commissie gebruikt haar slotadvies voor “een laatste hartekreet”. Volgens de commissie wordt het toekomstig technologiebeleid door twee ontwikkelingen bedreigd. Een misvatting, zegt de commissie, is dat nu het technologiebeleid gestalte heeft gekregen, wel “op een lager niveau” kan worden doorgegaan. Een ander waanidee is volgens de commissie, dat een nationaal technologiebeleid niet meer zo nodig hoeft, nu het Europese technologiebeleid steeds belangrijker wordt.

De commissie waarschuwt “met klem”, dat Europa “juist met het oog op de huidige dynamiek in de internationale concurrentieverhoudingen” haar industriele en technologische positie dient te versterken. Nationale en internationale inspanningen zijn daarbij complementair, meent de de commissie. “Dit betekent dus dat ook het nationale beleid van voldoende gewicht moet zijn.” De commissie heeft al eerder vastgesteld dat Nederland in technologie-stimulering achterblijft bij concurrerende landen.

Volgens de commissie is het “evident” dat de schaal van “ons land geen toppositie op het hele spectrum van technologische vernieuwing toelaat”. Daarom zal de overheid in haar technologiebeleid duidelijke keuzes moeten maken, meent de commissie.