Golfcrisis belangrijk thema op EK-schaatsen

AMERSFOORT, 16 jan. - Indien in het Golfgebied een oorlog uitbreekt zal de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond eerst de internationale unie, ISU, raadplegen over de te nemen stappen in verband met de Europees kampioenschappen voor mannen en vrouwen van komend weekeinde in het Joegoslavische Sarajevo. Volgens bondsdirecteur Osinga is het niet bij voorbaat zeker dat men dan hetzelfde standpunt als de ISU zal innemen. Daarom zou er een situatie kunnen ontstaan waarin de titelstrijd doorgaat, maar dat de Nederlandse ploegen worden teruggetrokken en naar eigen land terugkeren.

Osinga had vanochtend om half zeven, een half uur na het verstrijken van het VN-ultimatum aan Irak, telefonisch overleg met bondsvoorzitter Zijlstra en Dick van Zanten, voorzitter van de landelijke technische commissie (LTC). Tijdens dat onderhoud werd besloten dat het veilig genoeg was om de teams naar Joegoslavie te laten vertrekken. Dat gebeurde vanmiddag om een uur vanaf Schiphol. Osinga, Zijlstra en Van Zanten zullen allen in Nederland blijven en nauw contact onderhouden met de in Sarajevo aanwezige bestuursleden IJff en Charisius. Osinga heeft tevens bijna elk uur overleg met vertegenwoordigers van de ISU. In geval van nood is voor de Nederlanders de mogelijkheid gecreeerd om over de weg uit Joegoslavie terug te reizen in plaats van met het vliegtuig.

Het bestuur raadpleegde gisteren ook de beide bondscoaches Ab Krook (mannen) en Jan Wiebe Last (vrouwen). Volgens beide trainers heeft nog geen van de rijders of rijdsters op dit moment bedenkingen getoond om in Joegoslavie te starten. Dat kan uiteraard veranderen indien er iets in de Golf gebeurt. Last: “Wanneer een rijdster van mij zou zeggen dat zij bang is of geestelijk niet in staat is te rijden dan zullen we dat respecteren.”

Volgens Krook kunnen de rijders zich ondanks de onzekere situatie nog steeds volledig op het kampioenschap richten. “De mannen zijn pas gisteravond laat uit Davos teruggekomen en daar is er op de televisie beduidend minder aandacht aan de Golfcrisis besteed dan in Nederland.”

De Zweed Tomas Gustafson neemt in ieder geval niet deel aan de strijd om de Europese schaatstitel voor mannen. Ook de andere drie leden van de ploeg, Per Bengtsson, Jan Marmstal en Jasmmin Krohn, hebben volgens coach Per-Arne Nilsson verklaard niet aan de titelstrijd te zullen deelnemen.