Gifgas grote angst Emiraten

ABU DHABI, 16 jan. - Met een slakkegangetje verplaatsen kleine colonnes Amerikaanse legereenheden zich in het pikkedonker - er is nu een week lang geen maan - van Abu Dhabi naar het noordwesten, richting Dhahran in Saoedi-Arabie. De eenheden die daar lagen zijn de laatste dagen richting Koeweit getrokken. De transporten van de afgelopen nacht bestonden steeds uit enkele tientallen legervoertuigen, voornamelijk kleine vrachtwagens waarmee soldaten en materieel zoals tenten worden vervoerd. Op een klein vliegveld in Abu Dhabi zijn vanmorgen meer dan tien Amerikaanse transportvliegtuigen geland.

De aanwezigheid van Amerikaanse en andere militaire eenheden, zoals de Nederlandse marineschepen, is wat in diplomatieke taal heet 'low profile'. Een deel van de Westerse troepen is ondergebracht op de bases van het bescheiden leger van de Emiraten of in de talrijke vestigingen van Amerikaanse hotelketens, waar zij geinteresseerde bezoekers enthousiast laten weten er “helemaal klaar voor te zijn”. De vier Nederlandse oorlogscorrespondenten, drie verslaggevers en een cameraman, zijn in de loop van de dag met een helikopter aan boord gebracht van het bevoorradingsschip Zuiderkruis, dat zich in de Golf bevindt.

Informatie, en dan vooral het gebrek hieraan, is de grootste zorg van de Nederlandse gemeenschap in deze Golfstaten. De naar schatting 350 Nederlanders die hier wonen moeten het hebben van de BBC Worldservice of van de berichten die de Wereldomroep verspreidt. Voor een aanval met gifgas zou men echter graag wat sneller worden gewaarschuwd. Hoewel niemand serieus wil rekenen op zo'n aanval is de angst ervoor bijzonder groot.

Dat bleek gisteravond overduidelijk op het Nederlandse consulaat in Dubai waar ruim honderd Nederlanders door officieren van de marine werden ingelicht over de gevaren van gifgas. De Nederlandse consul in de Emiraten, J. Bestebreurtje, had de bijeenkomst inderhaast belegd omdat hij merkte dat vooral vrouwen erg ongerust waren.

Pag. 3: .

Angst voor gifgas in Emiraten

Veel vragen betroffen de werking van het eerder uitgereikte gasmasker, het uithoudingsvermogen van het filter in de vochtige lucht van Dubai en de functie van al die andere angstaanjagende zaken in het pakket.

Marine-verbindingsofficier H. Salomons kon de ongerustheid maar gedeeltelijk wegnemen. Vooral omdat hij het antwoord op de belangrijkste vraag schuldig moest blijven: hoe en door wie worden wij gewaarschuwd voor een aanval met gifgas? De marine-officier: “Zo'n waarschuwing zal er niet komen. Ik ga er vanuit dat een oorlog uw mentaliteit verandert, u wordt veel alerter, let op wat er in uw omgeving gebeurt. Waarschijnlijk dringt het tot u door wat er aan de hand is als mensen in uw omgeving zich raar gaan gedragen.”

In de Emiraten is geen waarschuwingssysteem en het is moeilijk om via de televisie op de hoogte blijven, omdat internationale zenders niet worden doorgegeven. “Als het gaat zoals begin augustus zijn we dus goed de klos”, stelde een van de aanwezigen in het consulaat somber vast. Hij herinnerde er aan dat het na de inval in Koeweit door Irak bijna een week duurde voordat in de Emiraten bekend werd wat Saddam Hussein had gedaan. Diplomatieke vertegenwoordigers kwamen er later achter dat de minister van informatie in Dubai eerst wilde overleggen met de president van de Emiraten, sjeik Zayed, maar die zat in het buitenland en was niet bereikbaar.

De angst voor een aanval met gifgas overheerst alle andere zorgen, hoewel de Nederlanders zich er van bewust zijn dat het risico niet zo groot is. Weliswaar is bekend dat Irak zijn Scud-raketten zo sterk heeft opgevoerd dat er doelen mee kunnen worden getroffen op meer dan 900 kilometer afstand, zodat ook de Emiraten niet langer veilig zijn voor Saddam Hussein, maar tegelijk ziet iedereen dat het voor Irak niet werkelijk van strategisch belang is om de aandacht ook nog eens op het verre zuiden te richten.

Op de voorlichtingsbijeenkomst in het consulaat was ook marine-arts J. Christiaans aanwezig. Hij heeft de leiding over het hospitaal dat de Nederlandse regering in Jebel Ali, dertig kilometer van Dubai, heeft laten inrichten.

De inwoners van Abu Dhabi en Dubai houden wel rekening met een heel andere dreiging: aanslagen op Westerse doelen, waarvan er hier vele zijn. In de Emiraten wonen tienduizenden Palestijnen en bij enkelen zijn in de afgelopen weken, zoals ingewijden weten te melden, “omvangrijke wapenvondsten” gedaan. In de vele Amerikaanse hotels in Dubai heeft de oorlogsgekte intussen toegeslagen. In de vitrines, bedoeld voor luxe voorwerpen, liggen nu T-shirts uitgestald met teksten als 'Saddam, make my day'.

    • Harm van den Berg